Pulbervärvimine

Kvaliteetne Pulbervärvimine

TEKNOS INFRALIT-pulbervärv

Parima lõpptulemuse saavutamiseks on oluline korralik pinna eeltöötlus.

tehnobober@gmail.com

Pulbervärvimise hind sõltub:

värvitava detaili pinnast
värvi hinnast (sõltub värvitoonist, pinnaefektist jne)
värvitava detaili kaalust (kuumutamise-jahutamise aeg ja energiakulu)
värvitavate detailide kogusest (värvimise hinna arvutamiseks on vaja, kas näidisdetaili või selle joonise olemasolu)

Ahju mõõtmed:

pikkus = 3000 mm
laius = 1500 mm
kõrgus = 1700 mm

INFRALIT-pulbervärvid

Teknose INFRALIT-pulbervärvid täidavad direktiivi 2015/863/EC (RoHS) nõudeid plii, elavhõbeda, kaadmiumi, heksavalentse kroomi, polübromaatsete bifenüülide (PBB) ja polübromaatsete difenüüleetrite (PBDE), bis(2-etüülheksüülftalaadi (DEHP), butüülbensüülftalaadi (BBP), dibutüülftalaadi (DBP) disobutüülftalaadi (DIBP) sisalduse suhtes elektri- ja elektroonikatööstuses.

TGIC-Free polyester – GSB and Qualicoat approved
PE 8350; semigloss, Class 1
PE 8928; matt, Class 1


TGIC-Free polyester – Qualicoat approved
PE 8339; glossy, Class 1
PE 8791; effect, Class 2
PE 8921; effect, Class 1


TGIC-Free polyester
PE 8311; effect
PE 8312; hammer finis
PE 8315; glossy
PE 8316; semigloss
PE 8316-05; zinc-rich primer
PE 8317; matt
PE 8317-10; full-matt
PE 8431-10; camouflage powder coating


Low temperature curing polyester
PE 8640; glossy, semigloss


Epoxy

EP 8002; semiconducting
EP 8003; conducting
EP 8021; effect
EP 8022; hammer finis
EP 8025; glossy
EP 8026; semigloss
EP 8027; matt
EP 8026-05; zinc-rich primer

Low temperature curing epoxy
EP 8024; glossy


Silicone
SI 8007; heat-resistant
SI 8009; heat-resistant


Clear coat
EP 8000; epoxy clear coat
PE 8400; polyester clear coat
EP/PE 8140; epoxy-polyester clear coat
PUR 8450-10; polyurethane clear coat


Epoxy-Polyester
EP/PE 8081; effect, normal curing
EP/PE 8082; hammer finish, normal curing
EP/PE 8085; glossy
EP/PE 8086; semiglossy
EP/PE 8087; matt
EP/PE 8092; semiconducting
EP/PE 8093; conducting
EP/PE 8235; antimicrobial


Low temperature curing epoxy-polyester
EP/PE 8071; effect
EP/PE 8072; hammer finish
EP/PE 8075; glossy
EP/PE 8076; semigloss